Nieuws

 • 13
  sep
  2022

  Zorgen over geriatrische zorg voor tbs-patiënten

  Op maandag 12 september jl. werd door de rechtbank in Utrecht de vordering tot verlenging van de tbs behandeld in een zaak een 78-jarige cliënt. Onze cliënt is in 2005 door het gerechtshof veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf en tbs wegens een dubbele moord op een echtpaar in Baarn in 1999/2000.

   

  Klik hier voor een item van RTV Utrecht over de zitting.

   

  Onze cliënt verblijft sinds 2014 in een tbs-kliniek. Hij is fysiek zwak, heeft enkele CVA’s doorgemaakt en lijdt aan vasculaire dementie. De gezondheid van cliënt verslechtert.

   

  In 2020 heeft de rechtbank de tbs verlengd en daarbij het volgende overwogen: “De komende periode zal gekeken worden naar een geschikte verblijfsplek voor betrokkene, waar hem passende forensische en medisch geriatrische zorg geboden kan worden.”

   

  In 2020 gaf de kliniek aan dat er destijds plannen waren om een speciale afdeling op te zetten waar passende medische en geriatrische zorg zou kunnen worden geboden binnen een forensisch kader. In sommige gevallen namelijk is overplaatsing naar een minder beveiligde setting niet mogelijk omdat volgens de deskundigen nog steeds sprake is van delictgevaarlijkheid. De tbs-gestelde is dan aangewezen op een beveiligde (forensische) omgeving. De rechtbank oordeelde in 2020 reeds dat een reguliere tbs-kliniek voor cliënt niet een geschikte plek was. “Mocht De Voorde geen optie blijken te zijn, dan zal verzocht worden een zorgconferentie in te plannen om te bespreken wat een goede plek voor betrokkene zou kunnen zijn, aangezien de huidige kliniek vanwege de vasculaire dementie bij betrokkene op termijn geen goede verblijfsplek is.”

   

  Gebleken is dat het ministerie – ondanks de eerdere plannen - heeft afgezien van het opzetten van een forensische verpleegafdeling. Een en ander betekent dat cliënt nog steeds verblijft in een tbs-kliniek. Er vindt geen behandeling meer plaats. Raadsman Tjalling van der Goot noemde het schrijnend dat de overheid niet in staat is om passende zorg te verlenen aan de meest kwetsbare groep tbs-gestelden. Het ministerie heeft in zijn visie als taak om ook voor deze groep voldoende kwaliteit van leven te waarborgen. Een speciale instelling of afdeling voor deze groep is gepast. Het ministerie zou hierin actie moeten ondernemen.

   

  Hij bepleitte de vordering tot verlenging van de tbs-maatregel toe te wijzen voor de duur van één jaar. Binnen dat jaar kan gekeken worden naar alternatieve locaties. Ook kan het delictgevaar worden gemonitord om bij dalend gevaar voor herhaling de mogelijkheid open te houden cliënt over te plaatsen naar een minder beveiligde instelling.

   

  De rechtbank doet op 26 september uitspraak.

@TjallingvdGoot "Stilzitten door OM: rechter verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk" https://t.co/GJJkKhrgjC