Dagvaarding ontvangen

Dagvaarding ontvangen

De officier van justitie kan u verwijten een strafbaar feit te hebben gepleegd. Hij kan u dan dagvaarden om u te verantwoorden voor de rechter. Er vindt vervolgens een zitting plaats bij de strafrechter. Dat kan zijn bij de meervoudige strafkamer (voor zwaardere of complexe zaken, zoals zedenzaken en ernstige geweldsfeiten), de politierechter (voor eenvoudiger kwesties, zoals het rijden onder invloed, diefstal of mishandeling) of de kantonrechter (voor lichte overtredingen, zoals snelheidsoverschrijdingen). Voor en tijdens de zitting heeft u recht op rechtsbijstand. De officier van justitie kan ook zelf een straf opleggen en u ook uitnodigen voor een OM-zitting om een strafbeschikking op te leggen.

 

De advocaat bestudeert alle stukken en spreekt deze met u door. U wordt door hem volledig voorbereid op de terechtzitting. Tijdens de zitting behartigt de raadsman uw belangen. Zo houdt hij onder meer een pleidooi waarin alle feiten en omstandigheden die in uw voordeel kunnen zijn worden benoemd. De rechter beoordeelt naar aanleiding van de zitting of u het strafbare feit heeft gepleegd en zo ja, of aan u een straf of maatregel moet worden opgelegd. 

Tip

Neem spoedig contact met ons op. Een advocaat kan samen met u soms al snel nadat de verdenking is gerezen het proces beïnvloeden. Wacht niet totdat u een dagvaarding of oprope heeft gekregen.

Dagvaarding ontvangen

Indien u het met een vonnis niet eens bent, kunt u in veel gevallen hoger beroep aantekenen. Dit beroep wordt behandeld door het gerechtshof. Ook in hoger beroep staan wij u graag als raadsman bij, ook als wij u in eerste aanleg niet hebben verdedigd. 

 

Het openbaar ministerie kan u na een verdenking niet slechts dagvaarden, maar ook zelf straffen opleggen. Dat gebeurt in de vorm van een strafbeschikking, vaak zelfs al vlak nadat u op het politiebureau bent gehoord. U heeft het recht tegen deze straf binnen veertien dagen verzet aan te tekenen, ook als u eerst akkoord bent gegaan. Het is zinvol om de straf te laten toetsen door een advocaat en om die reden verzet te doen. Een adviesgesprek met een advocaat nadat u een oproep voor een OM-zitting heeft ontvangen, is gratis.

Contactformulier adviesgesprek

Mail uw vraag en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor een beantwoording van uw vraag. Probeer uw vraag zo compleet mogelijk te omschrijven. (Alle invulvelden zijn verplicht.)

@TjallingvdGoot "Voormalig verpleegkundige Wilhelmina Ziekenhuis Assen ontkent" https://t.co/jcsR1xAGB4