Werkwijze

Werkwijze

Alle medewerkers op ons kantoor hanteren de volgende zes uitgangspunten.

 

  1. Wij hebben een volstrekt eenzijdige taak. Wij dienen enkel en alleen het belang van de verdachte die zich tot ons wendt. Wij wikken en wegen derhalve niet, dat is een taak van de rechter.
  2. Wij staan alle verdachten bij, wij weigeren geen zaken op grond van de aard of de ernst van het feit. Wij wijzen slechts een verzoek om rechtsbijstand af als wij vermoeden onvoldoende kwaliteit te kunnen leveren door tijd- of capaciteitsgebrek.
  3. Wij hebben als advocaten altijd de regie. Wij werken volledig samen met de verdachte om te komen tot een zo goed mogelijk resultaat.
  4. De cliënt wendt zich tot ons, wij nemen nooit contact op met een potentiële verdachte. Wij houden ons volstrekt aan de gedragsregels binnen de advocatuur.
  5. Wij maken geen onderscheid tussen betalende zaken of pro deo-zaken, eenieder is welkom op dit kantoor.
  6. Wij staan slechts (natuurlijke en rechts-) personen bij die worden verdacht van strafbare feiten. Wij geven geen bijstand aan slachtoffers in strafzaken. 

Wist u dat

Wij van duidelijkheid en transparantie houden? Daarom geven we van tevoren altijd een indicatie van de te verwachten kosten. Bij aanvang van de zaak, meestal tijdens het eerste gesprek, wordt een inschatting gegeven van het aantal te besteden uren. Van de daadwerkelijk aan uw zaak bestede uren wordt u maandelijks achteraf op de hoogte gehouden. Zo is er altijd duidelijkheid. Als u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking wenst te komen, is dit bespreekbaar. U moet dan wel rekening houden met betaling van de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage.

Werkwijze

Strafrecht-gespecialiseerd

Alle advocaten zijn volledig gespecialiseerd in het strafrecht. Wij streven ernaar om onze kennis op strafrechtgebied constant op het hoogste niveau te handhaven. Kennis is - ook voor ons - macht. Ons kantoor verleent enkel rechtshulp aan verdachten in strafzaken.

 

Bijstand in de praktijk

 

U bent verdachte in een strafzaak of u denkt verdachte te worden. In dat geval kunt u contact opnemen. We maken graag met u een afspraak om de rechtsbijstand te bespreken.

 

De bijstand kan al aanvangen voordat u door de politie wordt verhoord. Een dergelijk verhoor kan door een advocaat met u worden voorbereid. Er kunnen ook verzoek-, bezwaar- en klaagschriften namens u worden ingediend naar aanleiding van beslissingen in uw zaak. Natuurlijk staan wij u ook bij voor, tijdens en na de zitting bij de rechter. 

 

Wij komen slechts op voor uw belang en hebben dus een volstrekt eenzijdige taak en rol.

@TjallingvdGoot "Voormalig verpleegkundige Wilhelmina Ziekenhuis Assen ontkent" https://t.co/jcsR1xAGB4