Strafzaken

Strafzaken

Als u bent gedagvaard om te verschijnen voor de kantonrechter, politierechter, meervoudige strafkamer bij de rechtbank of voor het gerechtshof, bent u bij ons aan het juiste adres. Dat is overigens ook het geval indien u juist een dagvaarding wilt voorkomen.

Ook wordt rechtsbijstand verleend aan cliënten in zaken waarin cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad. Wij staan ook veel minderjarige verdachten bij. Dit kunnen zaken zijn waarin sprake is van verdenkingen op het gebied van ernstig geweld (zoals moord, doodslag, zware mishandeling), zeden (zoals verkrachting, ontucht) of de Opiumwet (zoals handel in hennep of harddrugs).

Ook verdachten in relatief minder ernstige zaken (zoals mishandeling, rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, belediging, bedreiging, hennepteelt, heling, diefstal) vinden op ons kantoor een gedreven advocaat die voor hun belangen opkomt. Daarnaast zijn er nog zaken zoals dood door schuld en ernstige verkeersongevallen. Wij staan tevens veel cliënten (natuurlijke – en rechtspersonen) bij in fraudezaken, in milieustrafzaken en in zaken op het gebied van het economische strafrecht.

Wist u dat

Het openbaar ministerie sinds enkele jaren zelf straffen kan opleggen d.m.v. een strafbeschikking? Hiertegen kunt u verzet doen, een vorm van beroep. Wij staan u graag in deze verzetprocedure bij. In een aantal gevallen verplicht de wet de officier van justitie om de verdachte te horen alvorens een strafbeschikking kan worden uitgevaardigd. U wordt dan opgeroepen voor een OM-zitting, ook dan verdedigen wij u. Mocht u niet zeker weten of wij u kunnen bijstaan, neem contact op met ons kantoor. Wij staan u graag te woord en helpen u verder.

Strafzaken

Ons kantoor heeft in de afgelopen tijd vele geruchtmakende zaken behartigd. Zo noemen wij onder meer de zaak van Robert M. (de Amsterdamse zedenzaak), Sander V. (de moord op Milly Boele), Frank R. (zedenzaak Cuijk), de Groninger HIV-zaak, de nieuwjaarsbrand in Volendam, Louis H. (levenslang), Daniël S. (levenslang Groningen), Johnny B. (brandstichtingen ’t Zand), Paul S. (viervoudige moord Kerkrade), Martha U. (moord op vier patiënten in verpleeghuis), Patrick S. (levenslang na meerdere levensdelicten Spijkenisse), Ferdi E. (ontvoering en moord op Gerrit Jan Heijn), Alex O. ('Jumbobomber'-zaak) en Marcos R. (Drentse drievoudige moord/doodslag)

 

Diverse malen hebben creatieve verweren van onze raadslieden geleid tot aanpassingen van de wet

 

Wij deinzen niet terug om principiële vragen aan een rechter voor te leggen. Om die reden is na een door ons gevoerde procedure bij de Hoge Raad een verplichte correctie van 3% van de met een radarapparaat gemeten snelheid op de weg ingevoerd. Ook hebben wij gestreden om de zogeheten lasershields en apparatuur die het verstoren van de snelheidsmeting met een lasergun als bijwerking had buiten het strafrecht te houden. De betrouwbaarheid van de ademanalyse na het rijden onder invloed en het rookverbod in een NS-trein is door ons kantoor aangevochten. Principieel zijn ook de diverse zaken over hulp bij zelfdoding en euthanasie.

@TjallingvdGoot "Voormalig verpleegkundige Wilhelmina Ziekenhuis Assen ontkent" https://t.co/jcsR1xAGB4