Uw rijbewijs is ingevorderd

Uw rijbewijs is ingevorderd

De politie kan het rijbewijs invorderen. In de praktijk gebeurt dat vooral na een (forse) snelheidsovertreding of na het rijden onder invloed. Binnen tien dagen na de invordering moet de officier van justitie een beslissing nemen of het rijbewijs ingehouden blijft of dat het rijbewijs voorlopig aan de verdachte wordt terug gegeven.

 

 

Tegen een beslissing van het openbaar ministerie om het rijbewijs langer te houden, kan bezwaar worden gemaakt. Dat is zeker zinvol als u het rijbewijs nodig hebt, bijvoorbeeld voor uw werk. Een verzoek tot teruggave van het rijbewijs kan ook indien procedures niet goed zijn doorlopen of indien de verwachting is dat de strafrechter te zijner tijd geen onvoorwaardelijke rij-ontzegging zal opleggen. Het loont vaak om vroegtijdig actie te ondernemen als uw rijbewijs is ingenomen. Wij staan u hierin graag bij. We adviseren u om snel na invordering van het rijbewijs door de politie contact met ons hierover op te nemen.

 

Het strafbare feit wordt later voorgelegd aan een rechter. Tegelijkertijd kan er voor hetzelfde feit ook een traject lopen bij het CBR. Het CBR kan maatregelen aan een bestuurder opleggen (zoals de Educatieve Maatregel Alcohol of een onderzoek naar de geschiktheid om voertuigen te besturen). De maatregelen zijn vaak duur en hebben grote gevolgen. Het CBR kan de geldigheid van het rijbewijs schorsen.

@TjallingvdGoot "Voormalig verpleegkundige Wilhelmina Ziekenhuis Assen ontkent" https://t.co/jcsR1xAGB4