Nieuws

 • 21
  jul
  2022

  Vrijspraak bepleit in ‘Carbidzaak’ Joure

  Geen opzet, geen schuld, maar vrijspraak voor alle tien cliënten in de zogeheten ‘carbidzaak’ Joure. Dat betoogde raadsman Tjalling van der Goot. Volgens hem is er geen bewijs dat zijn cliënten bewust een carbidtank hebben laten exploderen in het centrum van Joure op 31 december 2020. Ook hebben zij het risico van een explosie niet voorzien. Het plan was om die avond in een park in het centrum het carbid af te schieten als een soort van ludieke actie. Toen bleek dat het park gesloten was, is de auto met de giertank omgedraaid en teruggereden. Bij het terugrijden is de tank ontploft. Als gevolg van de explosie ontstond schade aan nabij gelegen panden. Van de hierbij betrokkenen hebben zich daags er na twaalf jongemannen op het politiebureau gemeld. Uiteindelijk zijn er tien vervolgd.

   

  Het OM gaat uit van een vooropgezet plan en acht bewezen dat cliënten opzettelijk de tank hebben laten ontploffen.

   

  Opmerkelijk is dat een aantal cliënten ten tijde van de knal niet bij de brug waren waar de tank is ontploft. Dat past juist bij een situatie waarin juist geen plan was. Ook is gebleken dat een aantal cliënten vlak voorafgaande aan de explosie naast de tank liepen in een relatief smalle straat. Indien een plan zou hebben bestaan om de tank te laten ontploffen, is niet waarschijnlijk dat men met gevaar voor eigen leven direct naast de explosie aanwezig is.

   

  Volgens de verdediging berust het door het OM aangedragen bewijs op aannames en vermoedens. Zo is niet onderzocht of de tank ook op een andere wijze kan zijn ontploft dan door het in werking stellen van een ontstekingsmechanisme. Om die reden gaat het OM er – ten onrechte – van uit dat de ontploffing een bewuste actie moet zijn geweest. Alle cliënten betwisten een dergelijk plan, alle cliënten betwisten ook dat door middel van een schakelaar in een auto die de tank voortrok het carbid is ontstoken.

   

  Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat naast de tien verdachten meerdere mensen die avond aanwezig waren. Die hebben zich niet gemeld bij de politie. Cliënten betreuren dat. Daardoor bestaat het risico dat daden, plannen of ideeën van derden op cliënten worden afgewenteld.

   

  Volgens de raadsman hebben de cliënten hun verantwoordelijkheid genomen door zich daags er na te melden op het politiebureau en contact op te nemen met de benadeelden. De schade is geregeld.

   

  De rechtbank zal uitspraak doen op vrijdag 12 augustus a.s. om 13.00 uur.

@TjallingvdGoot #AnkerenAnkerOpleidingen Sinds vandaag staat onze cursus 'Strafrechtelijke Actualiteiten augustus '22'online. In een uurtje bent u weer bij met de laatste relevante rechtspraak. Slechts 75,-. https://t.co/haYQtqb1mo. https://t.co/IMGi8N104q