Nieuws

 • 5
  jun
  2021

  Gratis consult met advocaat voorafgaande aan OM-zitting

  Indien u een oproep van het openbaar ministerie heeft ontvangen voor een zogeheten OM-zitting, kunt u sinds kort gratis een advocaat consulteren. De advocaten van ons kantoor kunnen u dus gratis advies geven over de risico's en gevolgen van een eventueel door het OM op te leggen straf.

   

  Het openbaar ministerie kan door middel van een strafbeschikking zelf straffen opleggen. In de wet is geregeld dat in een aantal gevallen die straf pas kan worden opgelegd nadat de verdachte is gehoord (tijdens een OM-zitting) en de verdachte zich bereid heeft verklaard de straf te aanvarden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien het OM een taakstraf of een rij-ontzegging wil opleggen. Ook kan de advocaat u informeren over de gevolgen van een eventeel door het OM op te leggen straf, bijvoorbeeld voor een Verklaring omtrent Gedrag. Indien u akkoord gaat met een strafbeschikking, staat dit gelijk aan een veroordeling door de strafrechter en heeft u dus een ‘strafblad’.

   

  Na het (gratis) consult kunt u zonodig gebruik maken van rechtsbijstand tijdens de OM-ziting. Daarvoor brengen we kosten in rekening. Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. Op dit moment is de laagste eigen bijdrage € 152,-.

   

  Indien u geen bijstand van een advocaat had tijdens een OM-zitting en tijdens die zitting akkoord bent gegaan met een strafbeschikking, kunt u toch binnen veertien dagen verzet doen. Wij kunnen namens u een verzetschrift indienen. Indien verzet wordt gedaan, wordt de zaak te zijner tijd behandeld door de (onafhankelijke) strafrechter. De praktijk leert dat verzet vaak loont. Niet zelden wordt een strafbeschikking uitgevaardigd zonder voldoende bewijs of worden straffen opgelegd die hoger zijn dan de straf die door de rechter wordt opgelegd.

   

  In de wet is vastgelegd dat de officier van justitie namens het openbaar ministerie diverse sancties kan opleggen bij strafbeschikking. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Geldboete;
  • Taakstraf van maximaal 180 uur;
  • Rij-ontzegging van maximaal zes maanden;
  • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen;
  • Afstand van in beslag genomen goederen;
  • Voldoening aan de Staat van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel;
  • Schadevergoedingsmaatregel;
  • uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;
  • storting van een geldbedrag in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen;
  • gedragsaanwijzingen
  • afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer.

@TjallingvdGoot Nog één dag om te solliciteren. https://t.co/vRa0AzDVfw