Nieuws

 • 6
  okt
  2020

  Behandeling zaken met betrekking tot verlenging tbs

  Binnen ons kantoor kennen wij ook het specialisme tbs. Er worden vele cliënten bijgestaan die tot tbs veroordeeld zijn. Die tbs kan dan op voorstel van de officier van justitie om het jaar of om de twee jaar verlengd worden. De meervoudige kamer van de rechtbank behandelt die zaken ter terechtzitting. Het gaat dan om de rechtbank die in eerste aanleg oordeelde over de feiten die uiteindelijk tot oplegging van tbs hebben geleid. Een mogelijk ingesteld hoger beroep wordt behandeld door de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem.

   

  Het is in dit soort zaken van groot belang om bijstand van een gespecialiseerde advocaat te hebben. Het gaat dan onder meer om de volgende aandachtspunten:

   

  • Is de vordering tot verlenging van de tbs tijdig ingediend?
  • Komt de rechtbank tijdig tot een beslissing?
  • Zijn de Wettelijke Aantekeningen van de socio-therapie over de bevindingen en dagelijkse gang van zaken binnen de tbs-kliniek aanwezig en van recente datum?
  • Is de tbs met verpleging van onbeperkte duur of gemaximeerd? Die tbs is gemaximeerd tot vier jaar indien er geen sprake is van een ernstig zedendelict of geweldsdelict. Denk bijvoorbeeld aan mondelinge bedreiging of belaging, in het laatste geval indien dit zonder geweld plaatsvindt. In andere gevallen is de tbs met verpleging onbeperkt qua duur.
  • Hoe lang kan de lichtere tbs-vorm (tbs met voorwaarden) duren?
  • Bijstand indien de officier van justitie de tbs met voorwaarden wil omzetten in een tbs met verpleging van overheidswege. Dit kan zeer grote gevolgen hebben.
  • Activiteiten om tot een voorwaardelijke beëindiging van de tbs te komen.
  • Einde tbs inroepen door naadloze overgang naar een andere sfeer en setting zoals via een zorgmachtiging.
  • Moet er een contra-expertise worden aangevraagd? Als de rapporten van gedragsdeskundigen of de kliniek niet positief zijn voor cliënt, dan kan een onafhankelijke forensische psychiater of psycholoog ingeschakeld worden.
  • Argumenten benoemen in verband met het beweerde recidiverisico.
  • Indien de behandeling in een kliniek zich in een impasse bevindt kan een 3-gesprek worden aangevraagd in die kliniek, waarbij aanwezig zijn de behandelcoördinator, de cliënt en de advocaat.
  • Ook kan een zorgconferentie worden aangevraagd door de advocaat, bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om een brede conferentie met vertegenwoordigers van diverse disciplines die met een frisse blik de zaak beoordelen (bijvoorbeeld met betrekking tot verlof of het vlottrekken van de behandeling of aangaande uitstroommogelijkheden.
  • Is een nadere plaatsing in het PBC gewenst?
  • De advocaat kan ook een verzoek tot overplaatsing doen naar een andere kliniek. Dit loopt via het ministerie.
  • Het aandragen van argumenten om te kunnen komen tot verlenging met één jaar in plaats van met twee jaren.
  • Ter terechtzitting zal de advocaat het belang van de cliënt dienen door middel van een pleidooi waarin gereageerd wordt op het standpunt van de kliniek en het Openbaar Ministerie.
  • Is er een mogelijkheid om – na verlenging met twee jaar – een tussentijdse rechterlijke toetsing te laten plaatsvinden?

   

  Ons kantoor kent diverse advocaten die zich in tbs gespecialiseerd hebben. Zij staan u graag bij.

@TjallingvdGoot Voor de cursus Strafrechtelijke Actualiteiten van #AnkerenAnkerOpleidingen op woe. 21 oktober a.s. in Assen is nog… https://t.co/9fecdpUHi5