Nieuws

 • 8
  jan
  2020

  Fors lagere straf voor doodslag in De Groeve

  De rechtbank in Assen heeft vandaag acht jaar gevangenisstraf opgelegd aan onze cliënt die op 17 juni jl. zijn echtgenote door verwurging van het leven heeft beroofd. Volgens de rechtbank is sprake van doodslag. Onze cliënt is vrijgesproken van voorbedachte rade (moord). Op 10 december eiste het openbaar ministerie een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren. Raadsman Erik Stoeten verzocht de rechtbank een fors lagere gevangenisstraf op te leggen. De rechtbank heeft de verdediging dus hierin gevolgd.

   

  Klik hier voor het volledige vonnis.

   

  De rechtbank overweegt dat onze cliënt tot zijn daad kwam nadat zijn echtgenote hem te kennen had gegeven bij haar besluit te blijven dat zij hun relatie wilde beëindigen en hem zou verlaten. Cliënt raakte naar eigen zeggen buiten zinnen en is in een opwelling tot zijn daad gekomen. Er kan niet worden vastgesteld dat cliënt planmatig of na kalm overleg heeft gehandeld. Om die reden is cliënt vrijgesproken van moord.

   

  Volgens de rechtbank heeft cliënt van begin af aan openheid van zaken gegeven en meegewerkt aan het onderzoek. Net als voor de andere nabestaanden is het ook voor cliënt een dramatische gebeurtenis. Bij de oplegging van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het advies van de deskundigen de gedraging aan cliënt in verminderde mate toe te rekenen. Daar komt bij dat cliënt nooit eerder geweld gebruikte en niet eerder is veroordeeld. De rechtbank heeft ook aansluiting gezocht bij straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Uiteindelijk is een gevangenisstraf van acht jaren opgelegd.

   

  De rechtbank heeft voorts een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) opgelegd.  Deze maatregel maakt het mogelijk een veroordeelde na zijn terugkeer in de samenleving langer onder (intensief) toezicht komt te staan en dat zijn resocialisatie aan voorwaarden is gebonden.

   

  Tijdens de zitting op 10 december is door de verdediging een behoorlijk aantal uitspraken in vergelijkbare zaken aangehaald. In die zaken werden gevangenisstraffen van tussen de zes en acht jaren opgelegd. Bepleit is een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren op te leggen. De opgelegde gevangenisstraf is hoger dan de straf die raadsman Erik Stoeten voorstelde. Anderzijds is de straf aanzienlijk lager dan de eis van het OM.

   

  Zowel de verdediging als het openbaar ministerie hebben veertien dagen de tijd om hoger beroep in te stellen.

   

@TjallingvdGoot RT @RNoordNederland: Klare taal in het Fries: Kinderrechter Sytse Kooistra richt zich tot vader in ‘memmetaal’: https://t.co/codVxfyCZP