Tjalling van der Goot

Tjalling van der Goot

Studeerde in Groningen. Vanaf 1994 als advocaat werkzaam. Vanaf 1999 verbonden aan Anker & Anker Strafrechtadvocaten en lid van de maatschap.

 

Behandelt allerlei soorten strafzaken, met speciale aandacht voor geweldszaken (waaronder levensdelicten),

opiumdelicten (m.n. hennepkwekerijen), zedenzaken en economische strafzaken.

 

Is lid van de Commissie Strafrecht in het arrondissement Noord-Nederland. Schrijft voor diverse handboeken op het gebied van strafrecht en strafvordering.

 

Zet zich in voor gebruik van Friese taal in het rechtsverkeer. Is bestuurslid Afûk. Geeft lezingen over het werk van advocaat in strafzaken. Verzorgt de cursussen 'Strafrechtelijke Actualiteiten' in Leeuwarden en Assen voor advocaten. Is voorts incidenteel docent voor de cursussen van Anker & Anker Opleidingen voor advocaten in het gehele land. Begin 2016 door vakgenoten genomineerd voor 'Meest gewaardeerde advocaat'; in 2018 door advocaten verkozen tot 'Parel van de Balie'.

 

Voetballiefhebber. Zeiler.

 

Is buiten kantoor actief in diverse functies in onder meer de balie van advocaten en de zeilsport.

 

Spreekt Fries.

 

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.

 

Contact opnemen

Contactformulier Tjalling van der Goot

@TjallingvdGoot "Hoger beroep tegen verlenging voorarrest James B. afgewezen" https://t.co/5sV1PCtuyy